Đại biểu Cà Mau và Sóc Trăng nhất trí cao về hai Dự án Luật

10/03/2022
Ngày 10/3/2022, Công an tỉnh Cà Mau, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo về việc xây dựng hai Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.

Cà Mau: 

Ngày 10/3/2022, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật TTATGT đường bộ. Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công tỉnh Cà Mau chủ trì buổi Hội thảo. Tham dự có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau.

Tại Hội thảo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật TTATGT đường bộ.

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà mau chủ trì Hội thảo. 

 

Theo đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên trước tình hình ANTT có nhiều diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp, các vụ việc xảy ra phần lớn ở địa bàn cơ sở. Vì vậy, tình hình ANTT hiện nay đặt ra yêu cầu phải tăng cường, nâng cao công tác quản lý nhà nước về ANTT tại cơ sở.

Đối với Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) năm 2008 mặc dù đã có những tác động tích cực đến công tác bảo đảm TTATGT, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, một số điều, khoản trong luật này đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với tình hình thực tế, tình trạng nhiều lực lượng chức năng cùng tiến hành công tác đảm bảo TTATGT dẫn tới công việc bị trùng lặp hiệu quả mang lại không cao.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. 

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến đối với 2 Dự án Luật, các ý kiến đều nhất trí cao với 2 Dự án Luật và mong muốn thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân để tập hợp, nghiên cứu hoàn thiện dự thảo của 2 Dự án Luật trên.

Kết luận Hội thảo, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cảm ơn những góp ý tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu cho 2 Dự án Luật đang được dư luận quan tâm. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, những đóng góp của các đại biểu góp phần làm rõ hơn những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng 2 Dự án Luật.

Sóc Trăng: 

Cùng ngày, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo trực tuyến về xây dựng 2 Dự án Luật, gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật TTATGT đường bộ. Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội thảo. Cùng dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Hội thảo. 

 

Trong những năm qua, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, trước tình hình ANTT có nhiều diễn biến mới, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, các vụ việc xảy ra phần lớn ở địa bàn cơ sở. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là rất cần thiết, nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT. 

Tại Hội thảo các đại biểu đã làm rõ vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Từ đó, chỉ ra sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách, điều kiện bảo đảm nhằm phát huy vai trò của các lực lượng tự quản trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. 

 

Các đại biểu thống nhất quan điểm cần tiếp tục đặt hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở dưới sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. 

Đối với Dự án Luật TTATGT đường bộ, các đại biểu đã phân tích, đánh giá tình hình, thực trạng bảo đảm TTATGT đường bộ trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất việc xây dựng, ban hành và áp dụng Luật TTATGT đường bộ sẽ tạo ra bước đột phá về công tác bảo đảm TTATGT; là nhiệm vụ hết sức cần thiết, phù hợp với thực tiễn hiện nay và bảo đảm đồng bộ, thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, các tham luận tại Hội thảo đã bám sát chủ đề, có nội dung, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, làm rõ được sự cần thiết để xây dựng, ban hành 2 Dự án Luật. Có thể khẳng định việc xây dựng 2 Dự án Luật này là phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. 

Văn Đức - Minh Đương - Minh Tấn
Tìm kiếm