Phú Yên: Xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật TTATGT đường bộ là rất cần thiết

11/03/2022
Sáng 11/3/2022, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Thượng tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chủ trì Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, 13 ý kiến tham luận đã tập trung phân tích, chứng minh sự cần thiết phải xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật TTATGT đường bộ để đáp ứng yêu cầu “Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng hệ thống pháp luật, thể chế pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định với tư duy mới, phù hợp với thực tiễn; bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội…” đã được xác định rõ trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên phát biểu tại Hội thảo.

 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ An ninh Quốc gia” đã xác định nhiệm vụ “Từng bước xây dựng, củng cố lực lượng trị an cơ sở. Hoàn thiện chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ kiêm nhiệm và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở”.

Trước yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới; yêu cầu kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở, thực hiện tốt hơn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Do đó, việc xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là rất cần thiết.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

 

Đối với Luật TTATGT đường bộ, những năm qua tình hình TTATGT đường bộ có những chuyển biến tốt nhưng chưa căn bản, vững chắc, còn diễn biến phức tạp; tình trạng vi phạm khi tham gia giao thông, tai nạn vẫn ở mức cao và nghiêm trọng. Mặt khác, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 còn một số bất cập, vừa điều chỉnh lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông vừa điều chỉnh vấn đề ATGT đã gây khó khăn trong thực hiện, nhất là xác định trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, Ngành liên quan. Vì vậy, việc xây dựng Dự án Luật TTATGT đường bộ cũng rất cần thiết, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về đảm bảo TTATGT, bảo đảm về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.

Hội thảo đã đồng thuận rất cao, đồng thời đề nghị tập trung tuyên truyền sâu rộng về sự cần thiết, các cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn của sự cần thiết phải xây dựng 2 Dự án Luật nêu trên để phục vụ tốt cho quá trình xây dựng luật.

Hữu Toàn
Tìm kiếm