Các quy định của Nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng

18/05/2014

Ngày 18/3/2005, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Nghị định số 38/2005/NĐ-CP quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. Trong đó, Điều 7 của Nghị định có quy định về tập trung đông người ở nơi công cộng, nội dung như sau:

Biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

19/12/2013

Ngày 17/12/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 208/2013/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Lệnh công bố Hiến pháp

09/12/2013

Ngày 8/12/2013, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu có trình độ Giáo sư được kéo dài thời gian làm việc đến 10 năm

31/10/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học.

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

01/08/2013

Ngày 15/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an xin giới thiệu toàn văn Nghị định trên. 

Chính sách trợ cấp đột xuất gia đình hạ sĩ quan Công an nhân dân

31/07/2013

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chế độ, chính sách trợ cấp khó khăn đột xuất, miễn học phí đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân nhân.

Tìm kiếm