Chính phủ ban hành Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

26/08/2022

Nghị định số 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất do Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022.

Lấy ý kiến đối với 05 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy

26/08/2022

Bộ Công an đã hoàn thành 05 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Lấy ý kiến về quy định công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

24/08/2022

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

24/08/2022

Ngày 01/8/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an nhân dân

24/08/2022

Ngày 24/8/2022, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định quy trình tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo quy định biểu mẫu trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

22/08/2022

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

18/08/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022. Nghị định gồm 6 chương, 30 điều quy định các nội dung, gồm: biện pháp bảo vệ an ninh mạng; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành chức năng có liên quan trong thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương…

Phối hợp ứng phó, khắc phục sự cố hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

18/08/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, trong đó quy định phối hợp thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Bộ Công an lấy ý kiến về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

18/08/2022

Với nguyên tắc ứng xử phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệnh Công an nhân dân; tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc và truyền thống Công an nhân dân... Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động

16/08/2022

Ngày 16/8/2022, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tìm kiếm