Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Viện Khoa học và công nghệ Bộ Công an
Video
Liên kết website