Bộ Công an sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lực lượng Công an nhân dân năm 2020
Video
Liên kết website