‭(Hidden)‬ Content Editor

ảnh đối tượng truy nã
Hoàng Tứ Duy
Thông tin chi tiết
Họ và tên Hoàng Tứ Duy Bí Danh Đoàn Quốc Huy
Giới tính Nam Năm sinh 29/11/1971
Quốc tịch Mỹ Số hộ chiếu 015812123
Nơi sinh 802 New Hampshire Ave, NW Washington DC 20037, Mỹ.
Chức vụ trong tổ chức thành viên “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”, hiện là phát ngôn viên của “Việt tân”.
Thông tin khác
Họ và tên: Bùi Bằng Đoàn
Bí Danh: Lý Thái Hùng
Năm sinh: 20/02/1952
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Đỗ Hoàng Điềm
Bí Danh: Bùi Đức Khiêm
Năm sinh: 21/07/1963
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Đỗ Đăng Liêu
Bí Danh: Lê Văn Liêu
Năm sinh: 22/10/1947
Quốc tịch: Úc
Họ và tên: Hà Đông Xuyến
Bí Danh: Nguyễn Duy Nhiên, H2
Năm sinh: 23/09/1965
Quốc tịch: Mỹ