‭(Hidden)‬ Content Editor

ảnh đối tượng truy nã
Hà Đông Xuyến
Thông tin chi tiết
Họ và tên Hà Đông Xuyến Bí Danh Nguyễn Duy Nhiên, H2
Giới tính Nữ Năm sinh 23/09/1965
Quốc tịch Mỹ Số hộ chiếu 303739517
Nơi sinh Mỹ
Chức vụ trong tổ chức Ủy viên Trung ương “Việt tân”.
Thông tin khác
Họ và tên: Bùi Bằng Đoàn
Bí Danh: Lý Thái Hùng
Năm sinh: 20/02/1952
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Đỗ Hoàng Điềm
Bí Danh: Bùi Đức Khiêm
Năm sinh: 21/07/1963
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Đỗ Đăng Liêu
Bí Danh: Lê Văn Liêu
Năm sinh: 22/10/1947
Quốc tịch: Úc
Họ và tên: Hoàng Tứ Duy
Bí Danh: Đoàn Quốc Huy
Năm sinh: 29/11/1971
Quốc tịch: Mỹ