‭(Hidden)‬ Content Editor

ảnh đối tượng truy nã
Đỗ Hoàng Điềm
Thông tin chi tiết
Họ và tên Đỗ Hoàng Điềm Bí Danh Bùi Đức Khiêm
Giới tính Nam Năm sinh 21/07/1963
Quốc tịch Mỹ Số hộ chiếu 460249033
Nơi sinh PO Box 18493 Anaheim, CA 92817, Mỹ
Chức vụ trong tổ chức thành viên “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”, hiện là "Chủ tịch Việt tân”.
Thông tin khác
Họ và tên: Bùi Bằng Đoàn
Bí Danh: Lý Thái Hùng
Năm sinh: 20/02/1952
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Đỗ Đăng Liêu
Bí Danh: Lê Văn Liêu
Năm sinh: 22/10/1947
Quốc tịch: Úc
Họ và tên: Hà Đông Xuyến
Bí Danh: Nguyễn Duy Nhiên, H2
Năm sinh: 23/09/1965
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Hoàng Tứ Duy
Bí Danh: Đoàn Quốc Huy
Năm sinh: 29/11/1971
Quốc tịch: Mỹ