‭(Hidden)‬ Content Editor

ảnh đối tượng truy nã
Đỗ Đăng Liêu
Thông tin chi tiết
Họ và tên Đỗ Đăng Liêu Bí Danh Lê Văn Liêu
Giới tính Nam Năm sinh 22/10/1947
Quốc tịch Úc Số hộ chiếu
Nơi sinh 111 Reid Ave Hectorville 5073 SA, Úc
Chức vụ trong tổ chức Ủy viên Trung ương “Việt tân”.
Thông tin khác
Họ và tên: Bùi Bằng Đoàn
Bí Danh: Lý Thái Hùng
Năm sinh: 20/02/1952
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Đỗ Hoàng Điềm
Bí Danh: Bùi Đức Khiêm
Năm sinh: 21/07/1963
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Hà Đông Xuyến
Bí Danh: Nguyễn Duy Nhiên, H2
Năm sinh: 23/09/1965
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Hoàng Tứ Duy
Bí Danh: Đoàn Quốc Huy
Năm sinh: 29/11/1971
Quốc tịch: Mỹ