‭(Hidden)‬ Content Editor

ảnh đối tượng truy nã
Bùi Bằng Đoàn
Thông tin chi tiết
Họ và tên Bùi Bằng Đoàn Bí Danh Lý Thái Hùng
Giới tính Nam Năm sinh 20/02/1952
Quốc tịch Mỹ Số hộ chiếu
Nơi sinh 950 Merichian Ave # 39 San Jose, CA 95126, USA.
Chức vụ trong tổ chức Thành viên “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”, hiện là "Tổng bí thư Việt tân”.
Thông tin khác
Họ và tên: Đỗ Hoàng Điềm
Bí Danh: Bùi Đức Khiêm
Năm sinh: 21/07/1963
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Đỗ Đăng Liêu
Bí Danh: Lê Văn Liêu
Năm sinh: 22/10/1947
Quốc tịch: Úc
Họ và tên: Hà Đông Xuyến
Bí Danh: Nguyễn Duy Nhiên, H2
Năm sinh: 23/09/1965
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Hoàng Tứ Duy
Bí Danh: Đoàn Quốc Huy
Năm sinh: 29/11/1971
Quốc tịch: Mỹ