Công an xã chủ động các biện pháp phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở

19/07/2022
Thời gian qua, Công an xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao vì đã chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Công an xã Trọng Quan đã chú trọng xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của các Tổ tự quản trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an xã Trọng Quan đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 
 
Từ tháng 12 năm 2021 đến nay, Công an xã Trọng Quan đã phát hiện, điều tra, làm rõ 09 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn xã; trong đó điều tra, làm rõ 03 vụ trộm cắp tài sản, 03 vụ đánh bạc và các vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, vi phạm về môi trường… 
 
Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an xã Trọng Quan đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết “không tàng trữ, vận chuyển vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đốt các loại pháo”, “gia đình không có con em, người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Đồng thời, thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quản lý các đối tượng trong diện theo dõi trên địa bàn, đặc biệt là công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã và công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 
Cán bộ Công an xã Trọng Quan tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ giáo viên, học sinh trường THCS Trọng Quan.

 

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, trường học, các tổ tự quản làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng và duy trì 04 mô hình tự quản về an ninh trật tự, trong đó phối hợp với Đoàn thanh niên xã xây dựng mới mô hình “Câu lạc bộ Đoàn thanh niên xã Trọng Quan phòng ngừa tội phạm” đã phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật và phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.  
 
Sự nỗ lực của lực lượng Công an xã cùng với sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm bình yên trong mỗi thôn, xóm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
 
Bình Vân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website