Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị tỉnh Kiên Giang được cấp giấy thông hành cho cư dân khu vực biên giới

Người gửi: Cử tri tỉnh Kiên Giang

Đề nghị cho phép tỉnh Kiên Giang được cấp giấy thông hành cho cư dân khu vực biên giới để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại giao thương, thăm thân nhân và du lịch.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1281

Câu trả lời

Việc cấp giấy thông hành cho công dân Việt Nam sang Campuchia được quy định tại Điều 13 của Hiệp định về Quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, ký ngày 20/7/1983; Thông tư liên bộ số 09/TT-LB, ngày 07/4/1990 của Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao về việc cấp giấy tờ cho công dân Việt Nam sang Campuchia và Thông tư số 42/2011/TT-BCA, ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt Nam sang Campuchia công tác... Theo đó, Giấy thông hành biên giới chỉ cấp cho cán bộ, viên chức và công nhân thuộc tỉnh biên giới sang tỉnh biên giới đối diện công tác. Thẩm quyền cấp giấy thông hành, Bộ Công an giao cho Công an tỉnh biên giới nơi cán bộ, viên chức và công nhân đang công tác.

Như vậy, theo quy định không cho phép các tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng được cấp Giấy thông hành biên giới cho nhân dân các tỉnh biên giới sang Campuchia thăm thân, du lịch.

Người trả lời: Bộ Công an