Hỏi đáp trực tuyến

Phó trưởng Công an xã sau khi miễn nhiệm được hưởng những chế độ gì?

Người gửi: Phạm Bình Minh

Tôi được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an xã 10 năm nay. Mới đây, do việc sáp nhập địa bàn hành chính nên tôi được miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an xã. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi được hưởng chế độ gì không?

Ngày hỏi: 20/08/2020 Lượt xem: 3343

Câu trả lời

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Ngày 06/3/2020 sau khi thống nhất với Bộ Công an, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 1157/BNV-CQĐP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn sắp xếp, bố trí, giải quyết các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dư dôi (trong đó có Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên).

Đề nghị bạn đọc Phạm Bình Minh có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được trả lời cụ thể việc giải quyết chế độ theo quy định.

 

Người trả lời: Bộ Công an