Hỏi đáp trực tuyến

Mẫu con dấu của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện

Người gửi: Huế Hoàng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam la cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, có con dấu quốc huy. BHXH các tỉnh, thành phố là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh (không trực thuộc UBND tỉnh, thành phố). Hiện nay con dấu của BHXH các tỉnh đang sử dụng được khắc vành ngoài là BHXH Việt Nam, giữa con dấu là tên BHXH tỉnh, thành phố. Tuy nhiên hiện nay BHXH một số tỉnh lại khắc con dấu có vành ngoài phía trên con dấu là Cộng hòa XHCN Việt Nam, vành ngoài phía dưới con dấu là BHXH Việt Nam, giữa con dấu là tên BHXH tỉnh.

Vậy đề nghị Bộ Công an giải đáp mẫu dấu nào là đúng theo quy định? Tương tự như vậy, con dấu của Văn phòng BHXH tỉnh và con dấu của BHXH cấp huyện theo mẫu nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2449

Câu trả lời

Hiện nay, mẫu các loại con dấu nói chung và Bảo hiểm xã hội nói riêng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước, cụ thể như sau:

1. Mẫu con dấu Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (áp dụng mẫu số 15)
- Con dấu hình tròn, có đường kính 36mm;
- Xung quanh vành ngoài con dấu: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM;
- Giữa con dấu: tên Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

2. Mẫu con dấu Bảo hiểm xã hội cấp huyện (áp dụng mẫu số 16)
- Con dấu hình tròn, có đường kính 34mm;
- Vành ngoài phía trên con dấu: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM;
- Vành ngoài phía dưới con dấu: tên Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh;
- Giữa con dấu: tên Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

3. Mẫu con dấu Văn phòng Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (áp dụng mẫu số 16)
- Con dấu hình tròn, có đường kính 34mm;
- Vành ngoài phía trên con dấu: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM;
- Vành ngoài phía dưới con dấu: tên Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh;
- Giữa con dấu: Văn phòng.
 

Người trả lời: Bộ Công an