Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị về sự chênh lệch điểm chuẩn giữa nam và nữ khi thi tuyển vào các trường Công an

Người gửi: Cử tri An Giang

Đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại vấn đề tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân, điểm chuẩn đối với thí sinh nữ cao hơn thí sinh nam là thiếu công bằng.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3238

Câu trả lời

Về vấn đề này, Bộ Công an xin trả lời, như sau:

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang, có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ vô cùng vất vả, cường độ cao, yêu cầu thời gian làm việc linh hoạt, sử dụng nhiều thời gian ngoài giờ hành chính, thường xuyên tiếp xúc với phức tạp của xã hội, trực diện đấu tranh với tội phạm, nên ngành Công an chủ yếu sử dụng nam giới. Tuy nhiên, một số công việc có thể sử dụng nữ giới, như: tham mưu, tổng hợp, hồ sơ, văn phòng… nhưng với tỷ lệ ít. Vì vậy, kế hoạch tuyển sinh đào tạo xác định tuyển nữ giới với số lượng từ 10 - 15% tổng chỉ tiêu tuyển mới hàng năm để bổ sung lực lượng, cân đối với biên chế của từng đơn vị, địa phương và mang tính chất kế thừa. Do đó, ngành Công an quy định điểm trúng tuyển của nữ thường cao hơn nam, phù hợp với cơ cấu, yêu cầu, nhiệm vụ, tính chất công việc của lực lượng Công an nhân dân. 

Người trả lời: Bộ Công an