Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc đổi thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Người gửi: Hoàng Thanh Hùng
Tôi năm nay 61 tuổi, đã làm thẻ Căn cước công dân (CCCD) năm 2019. Theo quy định của Luật CCCD 2014 thì công dân ngoài 60 tuổi không phải đổi thẻ CCCD, trong khi đó, Bộ Công an vừa có chủ trương triển khai cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử thay thế thẻ CCCD có mã vạch. 
 
Bộ Công an cho tôi hỏi, những trường hợp nào thì phải đổi thẻ CCCD có mã vạch sang thẻ CCCD có gắn chíp điện tử? Những người đã được cấp thẻ CCCD có mã vạch nhưng vẫn còn hạn sử dụng thì có phải đổi sang thẻ CCCD có gắn chíp điện tử không? Trường hợp ngoài 60 tuổi đã làm thẻ CCCD có mã vạch như tôi có phải đổi sang thẻ CCCD có gắn chíp điện tử không? 
Ngày hỏi: 25/09/2020 Lượt xem: 5393

Câu trả lời

Theo quy định của Luật CCCD và pháp luật hiện hành, công dân vẫn được sử dụng 03 loại thẻ (Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số và CCCD mã vạch) đến khi thẻ hết giá trị sử dụng. Do vậy, đối với trường hợp của bạn đọc Hoàng Thanh Hùng thì bạn đọc sẽ không phải đổi thẻ CCCD. 
 
Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch, cải cách hành chính hướng tới thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Công an khuyến khích công dân thực hiện đổi sang sử dụng thẻ CCCD có gắn chíp điện tử.
Người trả lời: Bộ Công an