Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội

Người gửi: Trần Nam Công

Tôi là sinh viên của Học viện An ninh nhân dân, tôi tốt nghiệp năm 2019, hiện đang công tác tại Hà Nội. Hiện tại, trong hồ sơ của tôi tại đơn vị công tác không có sổ bảo hiểm xã hội. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, trường hợp sinh viên mới tốt nghiệp như tôi thì sổ bảo hiểm do đơn vị mới cấp hay do Nhà trường gửi về đơn vị?

Ngày hỏi: 12/06/2020 Lượt xem: 8803

Câu trả lời

Theo quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BCA ngày 07/02/2017 của Bộ Công an quy định cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong Công an nhân dân (CAND) thì sổ BHXH được cấp cho từng cán bộ, chiến sỹ để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH và là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đối với từng cá nhân. Tại Điều 12 Thông tư số 04/2017/TT-BCA, quy định thời điểm cấp sổ BHXH đối với học viên CAND là sau khi tốt nghiệp ra trường và do đơn vị, địa phương nơi công tác lập hồ sơ gửi BHXH CAND cấp sổ BHXH. Như vậy, đối với trường hợp của đồng chí Công thì do đơn vị nơi đồng chí đang công tác lập hồ sơ cấp sổ BHXH.

Người trả lời: Bộ Công an