Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về tuyển sinh vào trường Công an năm 2018

Người gửi: Lê Hoàng Đon

Tôi sinh ngày 29/11/1992, tôi tham gia trong lực lượng Công an xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng từ ngày 01/02/2012 đến ngày 01/6/2016 thì tôi xin nghỉ việc để phụ giúp gia đình. Như vậy, thời gian tôi tham gia trong lực lượng Công an xã đã trên 48 tháng và tôi luôn “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Hiện tại, tôi là Đảng viên chính thức, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và có lý lịch tốt. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi có đủ điều kiện thi đại học Công an năm 2018 không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2642

Câu trả lời

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân về độ tuổi dự tuyển vào các trường Công an nhân dân: “Đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển)”; căn cứ thông tin của công dân Lê Hoàng Đon cung cấp (sinh năm 1992) đến năm 2018 thì công dân Lê Hoàng Đon là 26 tuổi, quá tuổi để dự tuyển so với quy định của Bộ Công an.

Người trả lời: Bộ Công an