Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về tiêu chí đảm bảo phòng cháy, chữa cháy cho nhà xưởng

Người gửi: Nguyễn Thế Hiệu

Nhà xưởng của tôi rộng 6000 m2. Hiện nay, tôi muốn làm trần thạch cao thả với diện tích 2000 m2. Bộ Công an cho tôi hỏi, để có thể xây dựng diện tích trần như trên thì phải đảm bảo các tiêu chí gì về phòng cháy, chữa cháy?

Ngày hỏi: 10/08/2020 Lượt xem: 6645

Câu trả lời

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Thế Hiệu cho thấy trong nội dung chưa nêu cụ thể về công năng nhà xưởng, bậc chịu lửa và tính chất nguy hiểm cháy, nổ của công trình. Do vậy, Bộ Công an chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khi cải tạo bổ sung trần thạch cao đối với nhà xưởng nêu trên cần tuân thủ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy cơ bản sau đây:

- Việc bố trí công năng, hạng nguy hiểm cháy nổ và diện tích khoang cháy của công trình phụ thuộc vào bậc chịu lửa được xác định theo quy định tại Bảng H QCVN 06:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”. Bậc chịu lửa của công trình theo quy định tại Bảng 4 QCVN 06:2010/BXD.

- Trần treo lắp đặt trong công trình nếu dùng để nâng cao giới hạn chịu lửa của sàn và mái cần đảm bảo theo quy định tại Điều 4.15 QCVN 06:2010/BXD.

- Trường hợp trần thạch cao giữa các lớp trần có lắp đặt các hệ thống kỹ thuật, cáp điện, cáp tín hiệu thì phải lắp bổ sung đầu báo cháy ở trần phía trên để đảm bảo theo quy định Điều 4.3 TCVN5738:2001 “Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật”.

- Trang bị hệ thống chữa cháy tự động đối với khu vực này đảm bảo theo Phụ lục C TCVN3890:2009 “Phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng”.

 

Người trả lời: Bộ Công an