Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Người gửi: Lê Trọng Trinh

Tôi muốn thành lập công ty kinh doanh về dịch vụ bảo vệ, rất mong được Bộ Công an hướng dẫn thủ tục và trình tự để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2220

Câu trả lời

Căn cứ Điều 19, Điều 20 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thủ tục, trình tự nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ áp dụng đối với người Việt Nam ở trong nước gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh. Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Người trả lời: Bộ Công an