Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về kỹ thuật sử dụng họng nước chữa cháy vách tường

Người gửi: Nguyễn Ngọc Trung

Khu chung cư của gia đình tôi đang sống có trang bị hệ thống chữa cháy tương đối hiện đại, trong đó có hệ thống họng nước chữa cháy vách tường. Tuy nhiên, kỹ thuật sử dụng phương tiện này thì nhiều người chưa được biết. Bộ Công an cho tôi hỏi, khi có đám cháy xảy ra thì kỹ thuật sử dụng họng nước chữa cháy vách tường như thế nào để dập đám cháy có hiệu quả?

Ngày hỏi: 18/12/2019 Lượt xem: 5348

Câu trả lời

* Sử dụng họng nước vách tường dạng thông thường
 


Hệ thống chữa cháy vách tường là hệ thống chữa cháy bằng nước được lắp đặt ở các chung cư nhiều tầng, cao tầng. Hệ thống chữa cháy này bao gồm: Máy bơm chữa cháy cố định áp lực cao; hệ thống đường ống thép dẫn nước đến các tầng; hệ thống các van chặn; các hộp chữa cháy đặt các cuộn vòi và lăng phun nước bên trong (Hình 23).

Khi phát hiện đám cháy, những người có sức khỏe tốt có thể triển khai sử dụng các lăng phun nước ở họng nước chữa cháy vách tường để dập tắt đám cháy. Cách tiến hành sử dụng theo các bước sau (Hình 24):

 


- Lấy ống vòi ra khỏi hộp, dải và lắp một đầu nối của ống vòi vào lăng phun, đầu nối còn lại lắp vào họng nước trong hộp chữa cháy;

- Mở van để nước đi vào đường vòi; di chuyển, kéo vòi đến gần vị trí đám cháy và phun nước vào dập tắt đám cháy;

- Vị trí đứng cầm lăng để phun nên cách đám cháy từ 7m trở lên để đảm bảo an toàn và hạn chế sự tác động nhiệt từ ngọn lửa đến cơ thể.

* Một số lưu ý khi sử dụng họng nước vách tường

- Khi sử dụng họng nước vách tường với loại lăng phun không có khóa, để đảm bảo an toàn và hiệu quả thì nên có 2 người cùng thao tác. Trong đó, ban đầu một người triển khai đường vòi và chọn vị trí đứng chắc chắn để cầm lăng phun; người còn lại mở van để nước đi vào đường vòi và sau đó di chuyển lên hỗ trợ người thứ nhất cùng cầm lăng phun nước;

- Khi sử dụng các họng nước vách tường với loại lăng phun có khóa thì một người có thể thao tác sử dụng. Tuy nhiên, trước khi mở van chặn trên đường ống để nước đi vào đường vòi thì phải khóa van ở lăng phun lại. Chỉ mở khóa trên lăng phun để phun nước vào đám cháy khi đã đứng ở vị trí ổn định và chắc chắn.

* Sử dụng họng nước vách tường với dạng vòi rulo

Hệ thống chữa cháy vách tường với vòi rulo là hệ thống khép kín với các lăng phun đã gắn trực tiếp trên ống vòi (Hình 25). Khi phát hiện đám cháy, người sử dụng sẽ tiến đến vị trí đặt hộp chữa cháy và thực hiện theo các bước sau:

 


- Bước 1: Cầm đầu phun trên cuộn rulo và kéo ống vòi ra khỏi giá cuộn;

- Bước 2: Tiến hành mở van để nước đi vào ống vòi, cầm lăng phun và kéo ống vòi đến gần vị trí đám cháy. Lựa chọn vị trí thuận lợi, chắc chắn và phun nước vào dập tắt đám cháy (Hình 26).

 


 

 

Người trả lời: Bộ Công an