Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về cộng điểm ưu tiên đối với chiến sĩ nghĩa vụ dự thi vào các trường CAND

Người gửi: Hà Việt Lâm

Cháu đang là học sinh THPT tại tỉnh Phú Thọ, cháu có nguyện vọng tham gia vào nghĩa vụ CAND, Bộ Công an cho cháu hỏi, sau này cháu được thi vào đại học, cao đẳng hay trung cấp CAND bao nhiêu lần và điểm cộng mỗi lần của cháu là bao nhiêu? Nếu cháu rèn luyện tốt, có ý thức trong học tập và bảo vệ Tổ quốc thì cháu có được tuyển thẳng vào một trong các hệ đào tạo không?
 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 17021

Câu trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thì hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng phục vụ tại ngũ, đạt danh hiệu chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong CAND thì được xét, dự thi vào các học viện, trường CAND theo quy định tuyển sinh của Bộ Công an.

Như vậy, trong thời gian phục vụ tại ngũ 03 năm, bạn sẽ được dự thi vào các học viện, trường CAND 01 lần. Ngoài ra, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường CAND, bạn được dự thi thêm 01 lần nữa trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển.

Để được đào tạo trong các trường CAND, bạn phải tham dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp CAND và việc cộng điểm ưu tiên sẽ thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong mỗi năm bạn dự thi.

Người trả lời: Bộ Công an