Hỏi đáp trực tuyến

Điểm ưu tiên khi xét tuyển vào các trường đại học trong CAND năm 2019

Người gửi: Phạm Hoàng Sơn

Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi là quân nhân xuất ngũ thì có được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển vào các trường đại học trong Công an nhân dân năm 2019 không? Nếu được cộng điểm ưu tiên thì tôi được cộng bao nhiêu điểm và quy định cụ thể tại văn bản nào? 

Ngày hỏi: 27/06/2019 Lượt xem: 2460

Câu trả lời

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 5 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 (sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019), thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 03) được cộng 2.0 điểm khi xét tuyển đại học.

Người trả lời: Bộ Công an