Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ thai sản trong lực lượng Công an nhân dân

Người gửi: Quỳnh Ngân

Tôi công tác trong lực lượng Công an nhân dân được 03 năm 6 tháng, tôi sinh non ở tuần thai thứ 29, hiện nay tôi đã nghỉ hết chế độ thai sản nhưng con tôi vẫn ốm và chỉ đạt 4,5kg. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được giải quyết chế độ, chính sách nào để xin nghỉ thêm hay không?   

Ngày hỏi: 22/03/2019 Lượt xem: 3106

Câu trả lời

Trường hợp bạn đã công tác trong lực lượng Công an nhân dân được 03 năm 06 tháng, sinh con ở tuần thai thứ 29, hiện đã nghỉ hết chế độ thai sản nhưng con bạn vẫn ốm và chỉ đạt 4,5 kg. Vì vậy, trường hợp con bạn ốm thì bạn được nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau theo quy định tại Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội và mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội.

Người trả lời: Bộ Công an