Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đối với cán bộ, chiến sỹ quản lý, chăm sóc phạm nhân

Người gửi: Cử tri Tây Ninh

Đề nghị Bộ Công an chủ trì phối hợp với bộ, ngành liên quan xem xét, có quy định về chế độ hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đối với cán bộ được bố trí quản lý, quản chế phạm nhân nhưng phải thực hiện cả nhiệm vụ của hộ lý, chăm sóc phạm nhân khi đưa đi điều trị tại các bệnh viện do phạm nhân không có thân nhân chăm sóc.

Ngày hỏi: 13/03/2019 Lượt xem: 3226

Câu trả lời

Chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng được quy định tại Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 07/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân; Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS... Thời gian tới, khi sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an sẽ nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Người trả lời: Bộ Công an