STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
461 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 4222
462 Quy định về phòng cháy, chữa cháy Pháp chế Cử tri tỉnh An Giang 4120
463 Xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 5387
464 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 90782
465 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hà Giang 6876
466 Chế độ chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 18905
467 Tình hình an ninh trật tự ở các địa phương... Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Bình Dương 11274
468 Về đề nghị đầu tư trang thiết bị xác định hàm lượng chất ma túy tại địa phương Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Điện Biên 5312
469 Về kiến nghị cho phép lực lượng Quản lý thị trường được dừng các phương tiện giao thông Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Đăk Nông 4791
470 Xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Lạng Sơn 5340