STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã đóng Bảo hiểm xã hội trước khi được tuyển dụng vào lực lượng CAND Chế độ chính sách Lê Vĩnh Hưng 2070
2 Chế độ thai sản dành cho chồng khi vợ sinh con trong lực lượng CAND Chế độ chính sách Lương Tú 3924
3 Hỏi về cách tính lương hưu và trợ cấp về hưu theo bảo hiểm xã hội trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Trung Thành 2507
4 Chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ khi gia đình gặp khó khăn Chế độ chính sách Đức Hoàng 3114
5 Tiêu chuẩn xét danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến Chế độ chính sách Vũ Quang Tùng 1719
6 Chế độ, chính sách của lực lượng Công an viên Chế độ chính sách Đặng Nam 1968
7 Cách tính ngày nghỉ phép trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Sơn 6003
8 Chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã chính quy Chế độ chính sách Trần Văn Quý 6844
9 Cơ sở vật chất và tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Bắc Giang 2120
10 Chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hưng Yên 1895