STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về việc cộng dồn bảo hiểm xã hội Chế độ chính sách Vũ Ngọc Hân 1315
2 Hỏi về việc tính thâm niên trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Quang Thịnh 2300
3 Phó trưởng Công an xã sau khi miễn nhiệm được hưởng những chế độ gì? Chế độ chính sách Phạm Bình Minh 3005
4 Hỏi về chế độ đối với chức vụ Trưởng Công an xã Chế độ chính sách Bùi Thị Cúc 9053
5 Hỏi về chế độ phụ cấp đặc thù Chế độ chính sách Lê Thị Bích Ngọc 3638
6 Hỏi về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội Chế độ chính sách Trần Nam Công 2842
7 Hỏi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi Chế độ chính sách Nguyễn Hồng Linh 8079
8 Thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế Chế độ chính sách Lê Văn Minh 3745
9 Phụ cấp công tác phòng chống COVID cho cán bộ, chiến sỹ Công an Chế độ chính sách Phan Xuân Giao 5075
10 Hỏi về chế độ tiền xuất ngũ Chế độ chính sách Bùi Thái Thanh 7415