STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hỏi về việc phong quân hàm trước thời hạn Chế độ chính sách Võ Thanh Hùng 2238
2 Hỏi về chế độ trợ cấp một lần theo thời gian tăng thêm do quy đổi Chế độ chính sách Nguyễn Văn Hải 9199
3 Muốn xuất ngũ trước thời hạn để học đại học ngành ngoài thì cần điều kiện gì? Chế độ chính sách Hoàng Đình Lương 11342
4 Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh có tài khoản riêng và được làm chủ tài khoản về kinh phí? Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Lạng Sơn 13196
5 Hỏi về việc cộng dồn bảo hiểm xã hội Chế độ chính sách Vũ Ngọc Hân 3001
6 Hỏi về việc tính thâm niên trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Quang Thịnh 2948
7 Phó trưởng Công an xã sau khi miễn nhiệm được hưởng những chế độ gì? Chế độ chính sách Phạm Bình Minh 3251
8 Hỏi về chế độ đối với chức vụ Trưởng Công an xã Chế độ chính sách Bùi Thị Cúc 9390
9 Hỏi về chế độ phụ cấp đặc thù Chế độ chính sách Lê Thị Bích Ngọc 13208
10 Hỏi về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội Chế độ chính sách Trần Nam Công 7366