STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Hộ khẩu thường trú ở Nam Định có được làm thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử tại Hà Nội không? Thủ tục hành chính Võ Thanh Sơn 210
2 Hỏi về việc quản lý cư trú bằng mã số định danh Thủ tục hành chính Nguyễn Hồng Thanh 4035
3 Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú cho Việt kiều hồi hương Thủ tục hành chính Lê Thị Thu Hương 2836
4 Hỏi về việc đổi thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử Thủ tục hành chính Hoàng Thanh Hùng 4815
5 Tính ưu việt của việc dùng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử Thủ tục hành chính Nguyễn Trung Thành 3914
6 Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử có bị kiểm soát hoạt động cá nhân không? Thủ tục hành chính Võ Thái Trung 3114
7 Hỏi về tính bảo mật trong thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử Thủ tục hành chính Nguyễn Trung Kiên 6168
8 Điều kiện để kinh doanh dịch vụ cầm đồ Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Tân 2962
9 Hỏi về nhập cảnh, xuất cảnh đối với người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Thanh 3134
10 Thông tin liên quan đến việc cấp và miễn thị thực cho người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 Thủ tục hành chính Nguyễn Minh Thanh 2215