Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn

Năm sinh: 1961
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Giới thiệu
Liên kết Website