• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa của lực lượng Công an nhân dân
Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.
Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/06/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 21/08/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc