Danh sách 11 thủ tục hành chính
  • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tiêu đề Mức độ
1
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  • Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.