Danh sách 9 thủ tục hành chính
  • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  • Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.