Hội nghị bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

15/04/2016
Ngày 15/4/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị bàn giao công tác theo chức trách, nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an giữa Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Dự Hội nghị có đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương (ĐUCATW) và lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị bàn giao công tác.Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khái quát toàn diện kết quả các mặt công tác Công an trong nhiệm kỳ 5 năm (từ 2011 đến nay). Theo đó, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó dự báo, tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng tập thể ĐUCATW và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ V đã đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nổi bật là, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ANQG, TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước; chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp và các mặt công tác Công an, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, hoàn thiện lý luận CAND; chỉ đạo tăng cường quan hệ phối hợp giữa CAND với các ban, bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, Điều lệnh CAND; tăng cường lãnh đạo công tác hậu cần – kỹ thuật, tài chính, phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng CAND; tập trung đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, thời gian tới, lực lượng CAND cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó, cần tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Tô Lâm ký biên bản bàn giao công tác.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT tại các địa bàn chiến lược, các thành phố lớn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng, trọng tâm là bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an, chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe doạ ANQG để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT và triển khai có hiệu quả đường lối đối nội, đối ngoại của đất nước. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT; đẩy mạnh xây dựng và thực hiện cơ chế đối thoại an ninh, kênh hợp tác an ninh, tình báo, nội vụ, cảnh sát.

Chăm lo xây dựng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí lực lượng bảo đảm tinh gọn, chuyên sâu, tăng cường cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm.Chủ động bảo đảm tài chính, không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực hậu cần – kỹ thuật, phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của Công an các đơn vị, địa phương. Rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước về hậu cần – kỹ thuật, đồng thời thực hiện cơ chế phân cấp tối đa trong hoạt động quản lý Nhà nước về tài chính, hậu cần, kỹ thuật. Chú trọng phát triển công nghiệp an ninh; đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, doanh trại, chăm sóc sức khoẻ và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp nhận công tác theo chức trách, nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an do đồng chí Chủ tịch nước bàn giao; trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch nước trong thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần xây dựng môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước; hứa với đồng chí Chủ tịch nước sẽ đem hết sức mình lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.


Chủ tịch nước và lãnh đạo Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị bàn giao công tác chụp ảnh lưu niệm.Để hoàn thành trọng trách lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đề xuất với ĐUCATW và Bộ Công an những chủ trương, giải pháp mang tính cơ bản, chiến lược về bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nỗ lực phấn đấu vươn lên mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng lực lượng CAND thực sự là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.Hồng Loan
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn