Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận quyết tâm giữ vững môi trường an ninh, an toàn, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

06/08/2020
Ngày 06/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận và Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và của lực lượng Công an; phát huy truyền thống và trí tuệ tập thể, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức đề ra trong Nghị quyết; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận lần thứ XII.
 
 
Nổi bật, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ động nắm, dự báo sát, đúng tình hình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời, nhạy bén tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. Chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh trấn áp, làm giảm tội phạm hình sự. Đảng bộ Công an tỉnh cũng có nhiều đổi mới trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác chính trị tư tưởng; tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng gắn với tăng cường chất lượng công tác phát triển đảng viên và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 01 của Chính phủ, Thông tư số 41/2018/TT-BCA của Bộ Công an... 
 
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận trong nhiệm kỳ qua; đồng thời gửi lời cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Bình Thuận nói riêng những năm qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí trong tỉnh thời gian tới.
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
 
Điểm lại một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác của Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đại hội dành nhiều thời gian để nghiêm túc đánh giá, tìm ra nguyên nhân và giải pháp, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ tới... 
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp; các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh đang đặt ra những thách thức lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo ANTT; đòi hỏi các cấp bộ đảng trong Công an nhân dân, trong đó có Đảng bộ Công an Bình Thuận phải thực sự nỗ lực, với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới. Trước mắt, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận phải phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của lực lượng Công an để tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho người dân, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
 
Các đại biểu tại Đại hội.
 
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận cần nhanh chóng cụ thể hóa các quan điểm, nội dung chỉ đạo vào Nghị quyết Đại hội; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thật cụ thể, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và từng tổ chức đảng. Phải nhận thức và quán triệt sâu sắc công tác Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, luôn phải đặt lên hàng đầu; trong mọi tình huống luôn đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác Công an.
 
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận phải làm tốt hơn công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các giải pháp đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, luôn giành thế chủ động, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không để xảy ra đột biến về trật tự xã hội, làm ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Thứ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ mới.

Anh Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website